top of page

HOUSE DESIGNS

MGH-002  MODERN LUXURY

พื้นที่ใช้สอย: 1,303 ตร.ม.

พื้นที่: 144 ตร.วา

จำนวนห้อง: 2 ห้องสำนักงาน, 1 ห้องประชุม

6 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ

ที่จอดรถ: 4 คัน

bottom of page